Proje Planı

1. Üniversite Öğretim Elemanları ile Öğretmenler  

 • Üniversite öğretim elemanları ile Müdürlüğe bağlı olarak çalışan öğretmenler arasında ortak bir çalışma ürününün ortaya konulması, 
 • Müdürlüğe bağlı olarak çalışan öğretmenler ile akademik personel arasında uygulamaya dönük olarak yenilikçi öğrenme yöntemlerinin paylaşılması, bu konuda seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi, 

2. Üniversite Öğrencileri ile Seyitgazi’deki Öğrenciler

 • Eğitim Fakültesi öğrencilerine,  kendilerini gerçek eğitim-öğretim ortamlarında ortaya koyma fırsatının verilmesi,
 • Müdürlüğe bağlı okul öğrencilerine, üniversite öğrencileri ile üniversite çalışma alanlarında ve laboratuvarlarında uygulama yapma fırsatının sağlanması,
 • Üniversite öğrencileri ve Müdürlüğe bağlı okul öğrencilerinin hazırlamış oldukları projelerini birbirlerine sunma imkânlarının yaratılması,  
 • Eğitim Fakültesi'nden öncelikli olarak “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi” kapsamında olmak üzere gerektiğinde destek alınması,

3. Eğitim Materyali

 • Etkili bir eğitim ve öğretimin gerçekleşmesi için “yenilikçi eğitim materyali oluşturulması projesinin” hayata geçirilmesi,
 • Disiplinlerarası çalışmalarla, farklı malzeme ve materyal kullanımlarıyla örnek derslerin işlenmesine fırsat yaratılması,
 • Atık malzemelerin ders materyali olarak ve özellikle görsellik boyutunda kullanılmasını sağlayacak yarışmalar düzenlenmesi, 

4. Proje Hazırlanması

 • Eğitimde yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin tüm eğitim kademelerinde uygulamasına dönük proje hazırlanması, 

5. Seminerler Düzenlenmesi

 • Beyin fırtınası, probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme gibi öğrencilerin yaratıcılığını arttıracak ve eleştirel düşünmesini sağlayacak yöntemlerin eğitim-öğretim süreçlerinde uygulamaya konulmasının sağlanması için seminerler düzenlenmesi, 

Protokol Esasları:

Madde-4: Tüm faaliyetlerin, Üniversitenin ve Müdürlüğün olanakları dâhilinde gerçekleştirilmesi temel alınarak belirlenen protokol esasları aşağıdaki gibidir.

 1. Üniversite öğretim elemanları ile Müdürlüğe bağlı olarak çalışan öğretmenler arasında ortak bir çalışma ürününün ortaya konulması, 
 2. Eğitim Fakültesi öğrencilerine,  kendilerini gerçek eğitim-öğretim ortamlarında ortaya koyma fırsatının verilmesi,
 3. Müdürlüğe bağlı olarak çalışan öğretmenler ile akademik personel arasında uygulamaya dönük olarak yenilikçi öğrenme yöntemlerinin paylaşılması, bu konuda seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi, 
 4. Eğitimde yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin tüm eğitim kademelerinde uygulamasına dönük proje hazırlanması, 
 5. Etkili bir eğitim ve öğretimin gerçekleşmesi için “yenilikçi eğitim materyali oluşturulması projesinin” hayata geçirilmesi,
 6. Müdürlüğe bağlı okul öğrencilerine, üniversite öğrencileri ile üniversite çalışma alanlarında ve laboratuvarlarında uygulama yapma fırsatının sağlanması,
 7. Üniversite öğrencileri ve Müdürlüğe bağlı okul öğrencilerinin hazırlamış oldukları projelerini birbirlerine sunma imkânlarının yaratılması,  
 8. Eğitim Fakültesi'nden öncelikli olarak “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi” kapsamında olmak üzere gerektiğinde destek alınması,
 9. Beyin fırtınası, probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme gibi öğrencilerin yaratıcılığını arttıracak ve eleştirel düşünmesini sağlayacak yöntemlerin eğitim-öğretim süreçlerinde uygulamaya konulmasının sağlanması için seminerler düzenlenmesi, 
 10. Disiplinlerarası çalışmalarla, farklı malzeme ve materyal kullanımlarıyla örnek derslerin işlenmesine fırsat yaratılması,
 11. Atık malzemelerin ders materyali olarak ve özellikle görsellik boyutunda kullanılmasını sağlayacak yarışmalar düzenlenmesi, 
 12. Seyitgazi’den Üniversiteye ulaşımın Müdürlük tarafından sağlanması,
 13. Üniversiteden Seyitgazi’ye ulaşımın Üniversite tarafından sağlanması,
 14. Ortak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin her iki kurumun da web sitesinde paylaşması,
 15. Planlanan tüm faaliyetlerin ÇOGEM Müdürü Prof. Dr. Ferhan ESEN ile Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi AVCI tarafında koordine edilmesi,
 16. Planlanan etkinliklerin yazılı ve yetkililerin imzalarını içerecek şekilde hazırlanmasından sonra uygulanması,
 17.  Kullanılması gereken eğitim malzemelerinin yazılı tutanaklar ile teslim edilmesi ve alınması,
 18. Planlanan Yıllık Program kapsamında bir yürütme kurulu oluşturulması ve bu kurulun aylık proje toplantıları yaparak, toplantı sonucunu yazılı olarak hem Üniversiteye hem de Müdürlüğe sunması.