Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ferhan ESEN  (Müdür)

Prof. Dr. Özden TEZEL  (Üye, Eğitim Fakültesi)  

Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI (Üye, Eğitim Fakültesi)  

Doç. Dr. Pınar GİRMEN (Üye, Eğitim Fakültesi)  

Doç. Dr. Kürşat Bora ÇARMAN (Üye, Tıp Fakültesi)

Doç. Dr. Pınar YILDIZ (Üye, Tıp Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇALIŞKAN (Üye, Fen-Edebiyat Fakültesi)