Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

  • Merkezimizin misyonu doğrultusunda yerel yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilimin topluma yayılmasını sağlamak; bilimsel düşünceye ve etik değerlere sahip çocuk ve gençlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. 

Misyonumuz

  • Bilimin topluma yayılmasına ve bilimsel araştırma yöntemleriyle erken yaşta tanışan kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak,
  • Üniversite bünyesinde etkileşim ortamı oluşturarak, çocuklara ve gençlere yaptırarak, yaşatarak ve eğlendirerek; bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmak,
  • Bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk ve gençlik faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak,
  • Çeşitli nedenlerle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olmayan çocukları ve gençleri Merkezin imkânlarından yararlandırmak,
  • Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunların çalışmalarına katılmak, bilgi alışverişinde bulunmak, rehberlik yapmak, kongre ve çalıştaylar düzenlemektir.